Stručni portal pomorsko dobro

Maritime Public Domain - Maritime Demesne - 11 godina s vama

Pretražite Narodne novine

Pravni propisi - Pomorsko dobro

 • Pomorski zakonik (N.N. 17/94., 74/94., 43/96.)
 • Pomorski zakonik (N.N. 181/04., 76/07., 146/08.)
  Članak 1031. Pomorskog zakonika (N.N. 181/04) ukinuo je Zakonik osim odredaba o upisu brodova.

Koncesije i javna nabava

 • Zakon o koncesijama (N.N. 143/12.)
 • Zakon o javnoj nabavi (N.N. 110/07., 125/08.)

Pomorsko dobro i morske luke

 • Zakon o morskim lukama (N.N. 108/95., 6/96., 137/99., 97/00.)
 • Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (N.N. 158/03., 141/06., 38/09.)

Luke

 • Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke (N.N. 110/04.)
 • Uredba o određivanju luka otvorenih za međunarodni promet ( N.N.8/06.)
 • Uredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene N.N. 110/04., 82/07.)
 • Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (N.N. 94/07., 79/08.)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (N.N. 90/05., 10/08., 155/08.)

Granice – koncesije - evidentiranje pomorskog dobra

 • Uredba o postupku utvrđivanja granica pomorskog dobra (N.N. 8/04., 82/05.)
 • Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (N.N. 23/04., 101/04., 39/06., 63/08.)
 • Uredba o dopunama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (N.N. 102/11)
 • Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (N.N. 83/112)
 • Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (N.N.36/04., 63/08.)
 • Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (N.N. 29/05., 7/98.)
 • Pravilnik o Upisniku koncesija na pomorskom dobru (N.N. 176/04.)
 • Pravilnik o kriterijima za produženje roka trajanja koncesije (N.N. 112/07.)

Hidrografija

 • Zakon o hidrografskoj djelatnosti (N.N. 68/98., 110/98., 163/03.)

Upravni postupak i upravni sporovi

 • Zakon o općem upravnom postupku (N.N. 47/09.)
 • Zakon o upravnim sporovima (S.L. 4/77., N.N. 53/91., 9/92., 77/92.)

Obvezni odnosi

 • Zakon o obveznim odnosima (N.N. 35/05., 41/08.)

Stvarna prava

 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09.)
 • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (N.N.16/07.)
 • Zakon o zemljišnim knjigama (N.N. 91/96., 114/01., 100/04., 107/07., 152/08.)

Turizam

 • Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocjenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (N.N. 92/10)
 • Zakon o pružanju usluga u turizmu (N.N. 68/07.)
 • Pravilnik o razvrstaju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (N.N. 72/08.)
 • Pravilnik o turističkim uslugama u nautičkom turizmu koje može pružati građanin (N.N. 109/96.)

Urbanizam - Građenje - Prostorno uređenje

 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji (N.N. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11.)
 • Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (N.N. 69/09., 128/10.)
 • Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo za zaštitu okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu (N.N. 116/07.)

Ekologija mora

Milvana Arko-PijevacAutor: Milvana Arko-Pijevac, dipl. inž. biologije
Ugroženo najvrjednije nacionalno bogatstvo

Gost portala

AutorAutor: Mr.sc. Olga Jelčić, dipl. iur., Sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske u mirovini
Evidencija pomorskog dobra u katastru i upis u zemljišnu knjigu

U fokusu struke

Branko KundihAutor: Kap.d.pl. Branko Kundih dipl. iur.
Kako smo sakrili morske plaže

mrvica small

ALARMANTNO STANJE NA MORSKOJ OBALI

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Više' saznajte više o kolačićima na stranici. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.