Pomorsko dobro

Ulaganja i stečena prava na pomorskom dobru te stečaj osoba koje obavljaju djelatnost na pomorskom dobru

Predavač: Dr. sc. Ante Vuković
Stečajni upravitelj na Trgovačkom sudu u Splitu

Sadržaj specijalizirane radionice

I. Pravni režim pomorskog dobra u Hrvatskoj

 1. Načelo zabrane stjecanja prava vlasništva i načelo jedinstva zemljišta i zgrada (superficies solo cedit)
 2. Povijesni razvoj - geneza problema zakonodavstva o pomorskom dobru
 3. Pozitivno pravo
  • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima iz 1996. (ZVDSP)
  • Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama iz 2003. (ZPDML)

II. Problem ulaganja i stečenih prava u ZPDML i ZVDSP

 1. Čl. 5. ZPDML vs čl. 9. ZVDSP
 2. Opoziv koncesije iz čl. 29. ZPDML kao iznimka od pravila
 3. Zatečena prava u čl. 118. ZPDML

III. Analiza odluka hrvatskih sudova u svezi s pomorskim dobrom

 1. Odluka i Rješenje Ustavnog suda RH br:U-I-4445/2008 i U-I-2231/2009 od 4. listopada 2011. (načelo povjerenja u istinitost upisa u javnom registru – zemljišnim knjigama)
 2. Rješenje Vrhovnog suda RH br:Revt 73/09-2 od 2. ožujka 2010. (zaštita ulaganja na pomorskom dobru)
 3. Presuda Vrhovnog suda RH br:Revt-117/09-2 od 12. siječnja 2010. (pravo vlasništva objekta izgrađenog na pomorskom dobru postoji sve do izvlaštenja toga objekta)

IV. Učinci i domašaji čl.49., st.4. Ustava RH o pravima stečenim ulaganjem kapitala na ulaganja i stečena prava na pomorskom dobru

V. Stečajni postupak

 1. Stečajni dužnik (pravna i fizička osoba)
 2. Stečajni razlozi (insolventnost i prezaduženost)
 3. Stečajna masa (identifikacija imovine stečajnog dužnika)
 4. Smisao oznake "u stečaju"
 5. Klasifikacija stečajnih postupaka
  • 4.1. Likvidacijski stečajni postupak
  • 4.1.1. Pojedinačno unovčenje imovine
  • 4.1.2. Prodaja imovine kao cjeline
  • 4.2. Stečajni plan
  • 4.2.1. Sanacijski stečajni plan
  • 4.2.2. Prijenosni stečajni plan
  • 4.2.3. Likvidacijski stečajni plan
 6. Stečajni dužnik kao koncesionar i tužba protiv RH radi naknade za ulaganja na pomorskom dobru

VI. Studije slučaja stečajnih dužnika

 1. "Brodogradilište Viktor Lenac" d.d. u stečaju, Rijeka
 2. "LUČICA“ d.d. u stečaju, Sumartin
 3. "Nauta Lamjana" d.d. u stečaju, Kali

Istaknuta mišljenja

Snježana FrkovićSnježana Frković, dipl.iur., zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
Pomorsko dobro - izazov koji traži mudra rješenja

Gost portala

Tatjana TomaićAutor: Mr. sc. Olga Jelčić, dipl. iur. - Sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske u mirovini
Proturječnosti u primjeni zakona u postupku davanja koncesija na pomorskom dobru

U fokusu struke

Gordan StankovicAutor: Prof.dr.sc. Gordan Stanković - Odvjetničko društvo Vukić & Partneri
Stečena prava na pomorskom dobru

HGK

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Više' saznajte više o kolačićima na stranici. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.