Pomorsko dobro

Branko Kundih
Kap. d.pl. Branko Kundih, dipl.iur. - Urednik portala
BIOGRAFIJA

Olga Jelčić
Mr.sc.Olga Jelčić, dipl.iur.
BIOGRAFIJA

Loris Rak
Loris Rak, dipl.iur.
BIOGRAFIJA

Dario Đerđa
dr. sc. Dario Đerđa
BIOGRAFIJA

Zoran Tasić
Zoran Tasić dipl.iur.
BIOGRAFIJA

Ante Vuković
dr.sc. Ante Vuković
BIOGRAFIJA

Antun Žagar
Antun Žagar dipl.iur.
BIOGRAFIJA

Zlatan Marunić
Kap. d. pl. Zlatan Marunić, dipl. ing.
BIOGRAFIJA

Gordan Stanković
Prof.dr.sc. Gordan Stanković
BIOGRAFIJA

Alan Sacchi
Kap.d.pl. Alan Sacchi,
ing. pom
BIOGRAFIJA

Tonči Panžić
dr.sc. Tonći Panzić
Ekspert suradnik portala
BIOGRAFIJA

Vlado Skorup
dr.sc. Vlado Skorup, sudac, Županijski sud u Rijeci
BIOGRAFIJA

Ivan Miloš
Prof.dr.sc. Ivan Miloš
BIOGRAFIJA

Mirjana Kovačić
dr.sc. Mirjana Kovačić
BIOGRAFIJA

Duško Dobrila
Duško Dobrila, dipl.ing.arh.
BIOGRAFIJA

Josipa C. Bonifačić
dr.sc. Josipa Cvelić Bonifačić
BIOGRAFIJA

Jasminka Pilar
Jasminka Pilar dipl.ing.arh.
BIOGRAFIJA

 
 

Istaknuta mišljenja

Snježana FrkovićSnježana Frković, dipl.iur., zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
Pomorsko dobro - izazov koji traži mudra rješenja

Gost portala

Iva Tuhtan GrgićAutor: Doc. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
O usklađivanju Zakona o pomorskom dobru sa Zakonom o koncesijama

U fokusu struke

Olga JelčićAutor: Mr. sc. Olga Jelčić, dipl. iur. - Sutkinja Vrhovnog suda u mirovini
Raspolaganje koncesijom prema novom Zakonu o koncesijama

HGK