Pomorsko dobro

Mirjana Kovačić

Mirjana Kovačić rođena je u Rijeci 1960. godine. Diplomirala je 1983. godine na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Magistrirala je 2004. godine, a diplomu doktora znanosti stiče 2008. godine na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Tema doktorske disertacije bila je "Optimizacija izbora lokacije i sadržaja luke nautičkog turizma".

Tijekom godina radila je na različitim poslovima i obavljala funkcije vezane uz gospodarstvo, a od godine 1998. radi u regionalnoj samoupravi (Primorsko goranska županija) na poslovima vezanim uz pomorsko dobro i koncesioniranje.

U dosadašnjem znanstveno-istraživačkom radu osim magistarskog i doktorskog rada, objavila je samostalno ili u koautorstvu preko 50 radova (http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=282483).

Izlagala je na konferencijama te sudjelovala u radu nekoliko stručnih skupova. Također je sudjelovala i u izradi projekata, studija i znanstvenih projekata.

Na pomorskom fakultetu u Rijeci sudjeluje u nastavi na kolegijima, Upravljanje obalnim područjem, Planiranje i projektiranje luka nautičkog turizma, Promet u turizmu i Nautički turizam.

Istaknuta mišljenja

Snježana FrkovićSnježana Frković, dipl.iur., zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
Pomorsko dobro - izazov koji traži mudra rješenja

Gost portala

Tatjana TomaićAutor: Mr. sc. Olga Jelčić, dipl. iur. - Sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske u mirovini
Proturječnosti u primjeni zakona u postupku davanja koncesija na pomorskom dobru

U fokusu struke

Gordan StankovicAutor: Prof.dr.sc. Gordan Stanković - Odvjetničko društvo Vukić & Partneri
Stečena prava na pomorskom dobru

HGK

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Više' saznajte više o kolačićima na stranici. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.