Pomorsko dobro

SeminarU okviru Hrvatske komore građevinskih inženjera - Odbora za stručno usavršavanje održan je 23. veljače, 2012. seminar u Zagrebu na kojem je prezentirana problematika vezana uz temu "Građenje na pomorskom dobru".

Voditelji i organizatori seminara bili su Zlatko Pletikapić, Željko Pavlin i Sandra Lihtar.

Na seminaru među ostalim uglednim predavačima sudjelovala je i zamjenica ministra Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Ana Mrak Taritaš.

U okviru rasprave o poticanju ulaganja na pomorskom dobru sudac Županijskog suda u Rijeci Vlado Skorup posebni naglasak u svom izlaganju je dao na otvoreno pitanje prava građenja na pomorskom dobru i preuzimanju rješenja Zakona o vlasništvu i drugih stvarnih prava u Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama.

Obzirom na specifičnost zatečenog stanja na pomorskom dobru prema mišljenju Skorupa danas sasvim sigurno treba ustrajati na potpunoj nevlasničkoj koncepciji pomorskog dobra. Međutim kada je riječ o građevinama i drugim izgrađenim objektima, možda bi vrijedilo razmisliti o modelu ograničenog prava vlasništva, kakvo je u obliku vremenskog ograničenja moguće primjeniti za vrijeme trajanje koncesije sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Urednik portala Branko Kundih u svom izlaganju ponovo je naglasio da se ne može od investitora-koncesionara očekivati da ulaze u neizvjesne poslovne projekte na pomorskom dobru ako nisu transparentno utvrđeni pravni i ekonomski okviri koncesijskog sustava, a sve u cilju jačanja pravne sigurnosti i ulaganja na pomorskom dobru.

Sažetak seminara po temama:

1. Mr. sc. Vlado Skorup: Zakon o pomorskom dobru

Predavanje obuhvaća opći prikaz Zakona o pomorskom dobru, njegovog duha i sadržaja, s posebnim osvrtom na njegove korjene, tradiciju primjene u zemljama Mediterana, njegove moguće daljnje prilagodbe, te o njegovoj primjeni u području graditeljstva.

2. Mr. sc. Vlado Skorup: Vlasničko pravni aspekti pomorskog dobra

Predavanje obuhvaća primjenu Zakona o pomorskom dobru u području vlasničko-pravnih odnosa, s posebnim osvrtom na sljedeće teme:

 • vlasničke odnose,
 • pravo zaloga,
 • pravo građenja

3. Prof. dr. sc. Axel Luttenberger: Ekosustavni pristup zaštiti i očuvanju morskog okoliša

Predavanje obuhvaća teme iz područja zaštite i očuvanja morskog okoliša kao sastavnog dijela integralnog upravljnja pomorskim dobrom, zaštićenim obalnim pojasom i ukupnim morskim okolišem kao najvrijednijim dijelom nacionalnog prostora, s posebnim osvrtom na sljedeće teme:

 • međunarodne konvencije kojih je RH potpisnik,
 • strategiju zaštite i očuvanja morskog okoliša,
 • usklađivanje hrvatskih propisa sa standardima EU,
 • prijedloge institucionalnog okvira za oživotvorenje ekosustavnog pristupa zaštiti i očuvanju morskog okoliša

4. Prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper: Plaćanje i osiguranje plaćanja kod ugovora o građenju

Predavanje obuhvaća primjenu Zakona o obveznim odnosima u području ugovora o građenju s osvrtom na moguće rizike koji se javljaju kod građenja na pomorskom dobru i u zaštićenom obalnom pojasu.

5. Branko Kundih: Pomorsko dobro i koncesije u praksi

Predavanje obuhvaća problematiku praktične primjene zakonske regulative vezane uz pomorsko dobro i koncesije, s posebnim osvrtom na sljedeće teme:

 • upravljanje pomorskim dobrom u praksi
 • granice pomorskog dobra u praksi
 • imovinsko-pravna pitanja na pomorskom dobru u praksi
 • koncesije na pomorskom dobru u praksi
 • prijedlozi i rješenja

6. Ana Mrak-Taritaš: Zakonodavni okvir prostornog planiranja u zaštićenom obalnom području mora

Predavanje obuhvaća načelno planiranje unutar zaštićenog obalnog područja mora s aspekta ograničenja s osvrtom na specifičnosti pomorskog dobra:

 • definiranje zaštićenog obalnog pojasa (ZOP)
 • uvjeti i kriteriji za planiranje naselja i izdvojenih građevinskih područja u ZOP-u
 • uvjeti i kriteriji za planiranje namjene koja po svojoj prirodi zahtijeva smještaj uz more
 • definiranje obalne linije u našem zakonodavstvu i zakonodavstvu mediteranskih zemalja
 • uvjeti i kriteriji za građenje na pomorskom dobru

Istaknuta mišljenja

Olga JelčićMr. sc. Olga Jelčić, dipl. iur. - Sutkinja Vrhovnog suda RH u mirovini
Nedopustivo nedonošenje novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

Gost portala

AutoriAutori: prof. dr. sc. Gordan Stanković & doc. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić
Ulaganja i pretvorba na pomorskom dobru

U fokusu struke

Branko KundihAutor: Kap.d.pl. Branko Kundih dipl. iur., Urednik portala, Član radne skupine za izradu ZPDML
Protiv generalne komercijalizacije morskih plaža

Pokrovitelj

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Više' saznajte više o kolačićima na stranici. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.